Kokista konditoriatuotteiden taitajaksi (työvoimakoulutus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Leipomoalan ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Koulutuksen ajankohta
14.08.2019 - 21.02.2020
Kohderyhmä
Koulutus soveltuu TE-toimiston asiakkaille, joilla on halua ja motivaatiota kouluttautua konditoria-alalle. Elintarvikealan tai ravintola- ja cateringalan perustutkinto on toivottava, mutta ei kuitenkaan välttämätön.

Toteutus
• lähi-/teoriatunnit
• verkko-opinnot
• yritysvierailut alan yrityksiin
• työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksot: 16.9.-15.11.2019 + 7.1-21.2.2020
Joululoma 21.12-19 − 6.1.-20

Kuvaus
Perustutkinnon suorittaneiden tavoitteena on suorittaa osia leipomoalan ammattitutkinnosta. Alan pohjakoulutuksen puuttuessa suoritetaan osia elintarvikealan perustutkinnosta.

mm. konditorian koristeet, erikoisleivokset ja kakut, kondiittorin suklaa- ja sokerityöt, värioppi ja sommittelu, erityisruokavaliot, elintarvikkeiden ominaisuudet ja laadunvalvonta, asiakaspalvelu.Suoritettavat tutkinnon osat määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Elintarvikealan perustutkinto
Esim. Erikoistuotteiden valmistus
pientuotannossa, Elintarviketuotannossa
toimiminen, Elintarvikkeiden
myymälätoiminnot

Leipomoalan ammattitutkinto
Esim. Täytekakkujen, leivoksien ja
konditoriakoristeiden valmistaminen

Hakuaika
25.03.2019 - 28.07.2019

Lisätietoja antaa
Opettaja Maria Ylikitti, puh. 040 6713 922, maria.ylikitti@lhkk.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702. www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) ja www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista antaa Työlinjan koulutusneuvonta
puh. 0295 020 702 (ma - pe klo 9.00 - 16.15), koulutusneuvonta@tetoimisto.fi ja ww.facebook.com/koulutusneuvonta.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi. Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi).