Taloushallinnon osaajaksi (työvoimakoulutus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Kohderyhmä
Työelämän vaatimukset taloushallinnon ammattilaisille ovat muuttuneet sähköisen toiminnan ja automaation lisääntyessä. Tämän päivän osaajilta edellytetään sujuvaa tietotekniikan osaamista ja hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja taloushallinnon osaamisen lisäksi. Koulutukseen on jatkuva haku. Tavoitteena on suorittaa tutkinto tai tutkinnon osia.

Kuvaus
Jos sinulla on työkokemusta taloushallinnon tehtävistä voit tulla päivittämään osaamisesi ja suorittamaan liiketoiminnan ammattitutkinnon tai tutkinnon osia. Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä. Liiketoiminnan ammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valintaisesta tutkinnon osasta.

Jos sinulla ei ole kokemusta alalta voi tulla suorittamaan liiketoiminnan perustutkintoa tai tutkinnon osia. Tutkinnon suorittaneella on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Opiskelija voi valintojensa pohjalta hankkia osaamista esimerkiksi kirjanpidon, palkanlaskennan, laskutuksen ja reskontran hoitamisesta. Liiketoiminnan perustutkinto koostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, valinnaisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Opiskeltavat aiheet määräytyvät oman suunnitelmasi mukaisesti, mutta ne voivat sisältää esimerkiksi seuraavaa:
- kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen
- palkanlaskenta
- kannattavuuden suunnitteleminen
- osto- ja myyntireskontran hoitaminen
- budjetointi
- taulukkolaskennan hyödyntäminen
- myynti- ja neuvottelutaidot
- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- tietotekniikan opinnot
- kielitaito toimistotehtävissä
- työpaikalla tapahtuva oppiminen

Taloushallinnon työpaikkoja voi olla tilitoimistossa, julkishallinnossa tai erilaisissa yrityksissä.

Hakuaika
01.02.2019 - 30.11.2019

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttö.

Lisätietoja antaa
Lisätietoja antaa vastuuopettaja Satu Oja satu.oja@lhkk.fi p. 040 185 4412.

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702. www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) ja www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista antaa Työlinjan koulutusneuvonta
puh. 0295 020 702 (ma - pe klo 9.00 - 16.15), koulutusneuvonta@tetoimisto.fi ja ww.facebook.com/koulutusneuvonta.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi. Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi).

Koulutustunnus on: nro 683824