Hyvinvointiteknologia -tutkinnon osa (työvoimakoulutus)Hae koulutukseen
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Kohderyhmä
Hakijalta edellytetään tietoutta jo ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavista asioista, jotta ymmärrät millaisia arjen ja päivittäisen elämän haasteita eri ikäisillä ihmisillä voi olla. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville, joilla on jo jonkunlaista koulutusta alalle ja osaaminen ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavista asioista.

Toteutus
Hyvinvointiteknologian opinnot ovat kokonaisuutenaan laajuudeltaan 15osp, joka koostuu lähitunneista sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Osaaminen osoitetaan näyttönä.

Lisätietoja koulutukseen liittyvistä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksista saa ePerusteet- sivustolta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot

Kuvaus
Tule suorittamaan uusilla tutkinnon perusteilla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta valinnainen tutkinnon osa, jos sinulla on kiinnostusta hyvinvointiteknologiaan liittyviin opintoihin.

Hyvinvointiteknologian opinnoissa käydään läpi hyvinvointiteknologiaa käsitteenä, sen mahdollisuuksia auttaa eri-ikäistä asiakasta arjessa tai esimerkiksi toteuttaa turvallista asumista omassa kodissa hyvinvointiteknologian avulla. Lisäksi opiskelemme ohjaustaitoja hyvinvointiteknologialaitteiden käyttöönotossa.

Hakuaika
01.02.2019 - 28.02.2019

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu.

Lisätietoja antaa
Sanna Seppänen, koulutusalavastaava puh. 040 7130552 sanna.seppanen@lhkk.fi tai Heidi Zadraks, opettaja puh 040 7130589 heidi.zadraks@lhkk.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702. www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) ja www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista antaa Työlinjan koulutusneuvonta
puh. 0295 020 702 (ma - pe klo 9.00 - 16.15), koulutusneuvonta@tetoimisto.fi ja ww.facebook.com/koulutusneuvonta.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi. Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi).

Koulutustunnus on: nro 684513