Hoiva-avustajakoulutus (työvoimakoulutus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Perustutkinto
Kohderyhmä
Oletko kiinnostunut työskentelemään sosiaali- ja terveysalalla, erityisesti vanhus- ja vammaistyössä hoiva-avustajana?
Mikäli ala kiinnostaa, hakeudu hoiva-avustajan koulutukseen! Sinulta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä kykyä toimia vuorovaikutteisesti toimintakyvyltään erilaisten asiakkaiden kanssa. Hoiva-alan aikaisempi työkokemus sekä valmiudet tehdä vuorotyötä katsotaan eduksi hakijalle. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille yli 20-v. työnhakijoille.

Kuvaus
Koulutuksen aikana suoritetaan Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta Kasvun ja osallisuuden edistäminen tutkinnon osa ( ja Puhtaus- ja kiinteistöpalveluakan perustutkinnosta Kotityöpalvelujen osaamisalalta Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen tutkinnon osa). Opiskeluun sisältyy työssäoppimista.

Hakuaika
01.01.2019 - 20.07.2019

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttö.

Lisätietoja antaa
Sanna Seppänen puh. 040 7130552 sanna.seppanen@lhkk.fi ja Marja Välimäki puh. 040 7289970 marja.valimaki@lhkk.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702. www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) ja www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista antaa Työlinjan koulutusneuvonta
puh. 0295 020 702 (ma - pe klo 9.00 - 16.15), koulutusneuvonta@tetoimisto.fi ja ww.facebook.com/koulutusneuvonta.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi. Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi).

Koulutustunnus on: nro 682637